Stabiliteit

Voor AST 77 is bouwen niet enkel en alleen architecturale vormgeving maar een doordachte wisselwerking tussen vormgeving, stabiliteit en technieken. Hierbij bepalen de studies een belangrijke rol bij het nemen van verschillende beslissingen.

Zo zullen de stabiliteitsschema’s een eerste test vormen voor de primaire voorontwerpen en worden de stabiliteitsberekeningen de bevestiging van het definitieve ontwerp.

Belangrijk hierbij is dat onnuttig over-dimensioneren of risicovol onder-dimensioneren niet alleen het budget bepaalt, maar ook een grote architecturale inpakt hebben; qua flexibiliteit, duurzaamheid en vormgeving. Kortweg met een goed geëngineerde constructie valt of staat, letterlijk en figuurlijk, het gehele project.

logo_ast77 (1K)
© AST77 architecten- en ingenieursbureau b.v.b.a.