Architectuur

Architectuur is voor AST 77 het basisplatform bij de realisatie van hedendaagse en innovatieve gebouwen.

De rode draad bij elk project wordt opgebouwd uit 3 basisprincipes: Context, Structuur en Duurzaamheid.

Vanuit deze basisprincipes wordt, a.h.v. een oriënterend gesprek, een eisenprogramma opgesteld om met deze gegevens een eerste voorontwerp (VO) voor te leggen om zo te komen tot een definitief ontwerp (DO).

Eens het ontwerp als definitief beschouwd kan worden, wordt overgegaan tot de bouwaanvraag (BA), waarbij de nodige tekeningen, constructieve berekeningen en energiestudies worden uitgewerkt.

De BA kan beschouwd worden als een overgangsdocument tussen tussen ontwerp en uitvoering en kan als eerste stap in de richting van de realisatie beschouwd worden.

logo_ast77 (1K)
© AST77 architecten- en ingenieursbureau b.v.b.a.