Creatief Kunstzinnig VOGELHOTEL - 05/07/2017

Interactief kunstproject : Vogelhotel met 77 vogelhuisjes
ART 77 - ruimte voor cultuur - www.art-77.be  

Naast de reguliere bouwopdrachten organiseert AST 77 Architecten- en Ingenieursbureau jaarlijks ook enkele tentoonstellingen in het kader van “ART 77 - Ruimte voor Cultuur”.   Met het initiatief trachten wij een inhoudelijk debat te voeren tussen architectuur en cultuur.

We geven jonge en lokale kunstenaars de mogelijkheid om hun kunstwerken tentoon te stellen en we dagen hen uit om vanuit hun perspectief ons werk en onze concepten in vraag te stellen.  Dit doen we niet op besloten evenementen maar vooral met publiek stedelijke initiatieven en projecten die de grens tussen het publieke domein en de privésfeer voor even laten vervagen.  
De afgelopen jaren kwamen hierdoor verschillende prachtige ontmoetingen en samenwerkingen tot stand met maar liefst 17 verschillende lokale kunstenaars.  We kijken daar met heel veel vreugde en voldoening op terug.    
Tijdens “Powers of Ten” nemen we dit engagement verder op en willen we samen met de bezoekers en de kunstenaars van “ART 77 - Ruimte voor Cultuur” een 77 vogelhuisjes tellend Vogelhotel bouwen. Dit interactief kunstwerk wenst het louter esthetische te overstijgen en de verdwijning van waardevolle fauna en flora uit onze steden, onder de aandacht te brengen.   
Het is helaas onvermijdelijk dat bouwen het milieu belast en daar zijn wij ons al architecten van bewust.  Met het eerste “Vogelhotel” in de regio willen we op een ludieke en kunstzinnige manier ons steentje bijdragen om deze problematiek aan te pakken.  
Op heden werden 77 kunstig versierde vogelkastjes opgehangen op de wachtgevel van ons eigen project op de Anemoonsite in Tienen.  Bij de bouw van de 120 andere woningen en 94 appartementen op de site zullen er de komende jaren heel vaak en lang wachtgevels zijn die niet onmiddellijk afgewerkt worden. Om deze kale en lege muren een tijdelijke functie te geven zullen de vogelkastjes uitgeleend worden aan andere eigenaars. Het project wenst op die manier niet alleen bij te dragen aan de biodiversiteit van het Vianderdomein maar ook de cohesie en sociale contacten in de nieuwe stadswijk te versterken.      

These Modernist Birdhouses are Inspired by Famous Architects - ArchDaily

  • © AST77 | Architecten- en ingenieursbureau | Volg ons op