AST 77 bvba. is een creatieve groepering waar architecten, ingenieurs, coördinatoren, interieur- en landschaparchitecten samenwerken aan kwalitatief hoogstaande realisaties. Als multidisciplinair architecten- en ingenieursbureau bieden wij de bouwheer een totaalpakket van architectuur aan, waarin vormgeving, stabiliteit, technieken, energieadvies, landschap en presentatie allen hun plaats opeisen en leiden tot een homogeen bouwwerk.

Het team van ontwerpers heeft jaren werkervaring als projectverantwoordelijke bij diverse gerenommeerde architecten-, ingenieurs- en ontwerpbureaus, zoals architectenbureau Rudy Uytenhaak(NL), Samyn and Partners, FTI (FlowTransfer International) en Jaspers – Eyers. De laatste 10 jaar bouwen wij zelf aan een reputatie van een onderzoekend creatief ontwerpbureau, dat voor actuele en specifieke opgaven, hedendaagse en innovatieve gebouwen ontwikkelt, in schaal en aard variërend van nieuwbouw tot verbouwingen, van privéwoningen tot openbare gebouwen en van interieur details tot stedenbouwkundige concepten. De ontwikkelde architectuur typeert zich door 3 trefwoorden: Context, Structuur en Integrale kwaliteit. Specifieke projectgebonden aspecten zoals; functie, ligging, typologie, materialisatie, energie, milieu, enz. … , worden aan deze trefwoorden gekoppeld.

Voor AST 77 bvba. is bouwen niet enkel en alleen architecturale vormgeving maar een doordachte wisselwerking tussen vormgeving, stabiliteit en technieken. Zo zullen de stabiliteitsschema’s een eerste basis vormen voor de voorontwerpen en worden de stabiliteitsberekeningen de bevestiging van het definitieve ontwerp.  Belangrijk hierin is dat niet alleen onnuttig over-dimensioneren of risicovol onder-dimensioneren het budget bepaalt, maar ook een grote architecturale impact heeft qua flexibiliteit, duurzaamheid en vormgeving.

Een ander belangrijk punt in het bouwen zijn de technieken waar verwarming-, koeling-, verluchting-, sanitair-, elektriciteit- en energiebesparende oplossingen noodzakelijk zijn in het hedendaags bouwproces. Zijn het net deze onderdelen, die niet altijd het meest tastbaar zijn en vaak worden geminimaliseerd, die het verschil kunnen maken voor een kwalitatief duurzaam-, energie vriendelijk- , rendabel- en leefbaar gebouw te maken.    

    
Duurzaamheid   -   Integrale kwaliteit  

Duurzaamheid is geen kwestie van materiaalkeuze alleen. Duurzaamheid voor gebouwen met een levensduur van meerdere generaties, is in de eerste plaats zorgen voor
flexibiliteiten inpassing in de ontwikkeling van de omgeving als geheel. Het is helaas onvermijdelijk dat bouwen het milieu belast. Maar hoe kan een ontwerp ervoor zorgen deze negatieve consequenties tot een minimum beperkt worden en de positieve beleving verder geoptimaliseerd wordt?
 

Wellicht is
integrale kwaliteit dan ook een nauwkeurigere term dan duurzaam bouwen. Integratie duidt namelijk op een dynamische com-  binatie van de verschillende aspecten die betrekking hebben op het algehele ontwerp- en bouwproces. Het wijst op een optimaal samenspel van; de situatie, de beheersing van het klimaat door gebouw en installatie en de daarvoor benodigde inzet van grondstoffen in de vorm van materialen en energie. En de visie op de factor tijd/economie, de waarde en duurzaamheid van de ingezette middelen op de korte- en lange termijn. Volgend diagram geeft hiervan een duidelijk beeld.
  • © AST77 | Architecten- en ingenieursbureau | BE 0889.549.188. | Volg ons op