Ontwerpend Onderzoek - 30/10/2018

De Socio-Ecologische Stad - An Roovers - Steven Massart - Peter Van Impe (Atelier X)


In historisch waardevolle steden houdt men vaak vast aan het verleden en durft men niet in te zetten op de noodzakelijke transities. Men vergeet de nodige zuurstof te geven aan het - onder een grote stolp geplaatste - heiligenbeeld “de Stad” waardoor ze stilaan versteent in haar eigen wetmatigheden. De laatste grote transitie in Tienen dateert van 180 jaar geleden met de oprichting van de suikerfabriek en de treinverbinding Brussel-Luik die de industrialisering van de regio inleidde.


Via een ontwerpend onderzoekstraject wilt Atelier X weten hoe we met de stad Tienen de stap kunnen zetten van een socio-economische stad naar een socio-ecologische stad. Een stad waar de nadruk verschuift van massaconsumptie naar een gedeelde stadssamenleving. De transitiesprongen om van een industrieel landschap naar een hernieuwbaar energielandschap over te schakelen of van productie-landbouw naar een zelfoogst Stadsakker.


Vanuit de eigen kleigrond en de lokale bronnen en ambachten wordt er gezocht naar nieuwe ruimtelijke oplossingen voor de 52 historische stadsbouwblokken. Dit doet Atelier X aan de hand van ruimtelijke installaties, workshops, debatten en gesprekken.

 


  • © AST77 | Architecten- en ingenieursbureau | Volg ons op